Alena Šturmová Wollerová v HR tv: Jak maximálně vytěžit pracovní potenciál lidí v době nízké nezaměstnanosti

Přehrát zvukový záznam videa

Alena Šturmová Wollerová je konzultantkou v oblasti řízení lidských zdrojů s 20 lety praxe. Během své kariéry nasbírala mnoho zkušeností zejména z velkých firem jako je Česká spořitelna, Accenture nebo EY (bývalý Ernst & Young). V současnosti působí na volné noze. Ve videu hovoří o motivaci a náboru zaměstnanců, ale také o tom, jak lze co nejefektivněji využít pracovní kapitál při současném nedostatku pracovní síly.

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:21] Profesní změna za 20 let.

[01:04] Kariérní vývoj v oblasti HR a vlastní výzvy.

[01:58] Největší přidaná hodnota pro zákazníka.

[02:43] Rozdíl uplatnění znalostí ve výrobní firmě ve srovnání s velkými korporacemi.

[03:56] Role HR poradce ve firmě.

[05:49] Chyby způsobující slabé výkony a odchod zaměstnanců.

[07:37] Jak vybírat správné uchazeče na pracovní pozice.

[08:58] Jak se prodat managementu a přesvědčit je o užitečnosti HR.

[11:08] Motivace zaměstnanců v přední linii.

[12:43] Motivační trendy.

[13:57] Pohled na nábor zaměstnanců dnes a před 20 lety.

[16:07] Motivace lidí a podmínky vedoucí ke zlepšení výkonu zaměstnanců.

[17:55] Zužitkování potenciálu generace 40+.

[20:11] Využití práce starších generací starších lidí - nositelů velkého know-how.

[22:11] Přivýdělky pro osoby s určitými omezeními.

[24:08] Ponaučení z praxe a rada HR nováčkům.

[26:55] Budování personalistického povědomí v různých odděleních a nastavení postupu pro rozvoj HR dovedností.

[28:48] Změna profilu manažera od 90. let.

[30:41] Vlastní cíle v horizontu 5-10 let.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.