I z horníka dokážeme udělat programátora nebo správce sítí za půl roku

Petr Červenka je zakladatelem a vedoucím Centra celoživotního vzdělávání při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.

Centrum poskytuje rekvalifikační kurzy IT ve spolupráci s úřady práce od roku 1991, od roku 1993 také pro širokou veřejnost. Kurzy jsou otevírány pravidelně 6x do roka a rekvalifikaci můžete získat v rámci kurzů: Programátor www aplikací, Objektově orientované programování, Správa Windows Server nebo Správa Linux server.

Součástí výuky jsou propracované školicí materiály včetně výukových videí a vlastní prezenční část v učebně je již výhradně věnována vlastnímu nácviku nových znalostí. 

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:16] Jak získat IT odbornost bez znalostí do půl roku.

[01:06] Forma studia rekvalifikačních kurzů IT.

[03:18] Spolupráce Centra celoživotního vzdělávání se zaměstnavateli.

[05:05] Účastníci rekvalifikačních kurzů IT.

[06:44] Přípravný kurz.

[09:12] Rekvalifikace stávajících zaměstnanců a časová náročnost kurzů.

[11:30] Věkový průměr účastníků.

[13:14] Univerzální znalosti programátorů a správců sítí.

[15:33] Nástroje a prostředky výuky. 

[18:13] Lektoři Centra celoživotního vzdělávání.

[19:57] Unikátnost kurzů v porovnání s konkurencí na trhu.

[23:19] Výhoda znalosti angličtiny pro IT.

[26:16] Požadavky pro přijetí do kurzů.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Rekvalifikujte se na programátora či správce sítí s Centrem celoživotního vzdělávání při VŠB – TU Ostrava

Aktuální

I z horníka dokážeme udělat programátora nebo správce sítí za půl roku