Jan Tlučhoř v HR tv: Flexibilní možnosti studia Západočeské univerzity v Plzni

Jan Tlučhoř je vedoucím Centra celoživotního vzdělávání FEK ZČU v Plzni. Centrum působí v Plzni a v Chebu a nabízí dlouhodobé programy celoživotního vzdělávání, které umožňují pozvolný vstup do vysokoškolského studia v oblasti podnikové ekonomiky a managementu.

Studium je možné začít vždy v únoru a v září a průběh studia lze nastavit individuálně tak, aby ho bylo možné skloubit s dalšími aktivitami. Dalšími nabízenými produkty jsou firemní vzdělávání, vzdělávání veřejné správy a realizace univerzity třetího věku v Chebu a v Aši.

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:21] Vznik Centra celoživotního vzdělávání.

[01:10] Formy výuky.

[03:09] Zájem o dálkovou výuku.

[04:58] Argumenty pro výběr studia v Centru celoživotního vzdělávání na FEK ZČU.

[07:42] Flexibilita studia pro pracující studenty.

[09:09] Stěžejní a oblíbené předměty.

[13:48] Příprava pro praktický život ve firmách.

[19:13] Realizace projektů pro společnosti a veřejnou správu.

[22:24] Příprava programu s technickými obory.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Jana Tlučhoře - vedoucího katedry marketingu, obchodu a služeb FEK ZČU

Aktuální

Profil Jana Tlučhoře - vedoucího Centra celoživotního vzdělávání FEK ZČU

Aktuální

Jan Tlučhoř v HR tv: Flexibilní možnosti studia Západočeské univerzity v Plzni