Lucie Bukovská v HR tv: Obsah otevřených kurzů Linky bezpečí si dotvářejí sami účastníci

Lucie Bukovská je vedoucí psycholožkou a odbornou garantkou vzdělávacích kurzů na Lince bezpečí.

Náplní její práce je zejména péče o konzultanty a vedoucí směn, pro které zajišťuje odborné vzdělávání a je jim oporou při jejich práci s dětmi na telefonu i v elektronické komunikaci. Vedle této práce zajišťuje také kvalitu vzdělávacích kurzů pro veřejnost, které Linka bezpečí nabízí.

Ve videu nabízí pohled do práce konzultantů na Lince bezpečí a představuje vzdělávací kurzy, které organizace poskytuje široké veřejnosti.

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:10] Představení Linky bezpečí.

[01:04] Role Lucie Bukovské v rámci podpory konzultantů i vzdělávacích kurzů.

[02:10] Kdo jsou účastníci kurzů.

[04:20] Přidaná hodnota kurzů Linky bezpečí.

[05:45] Běžný den konzultanta Linky bezpečí.

[06:40] Interní práce s konzultanty.

[08:45] Statistiky krizové intervence za rok 2017.

[12:47] Lektoři odborných kurzů Linky bezpečí.

[14:56] Složení skupin účastníků na kurzech.

[15:43] Porovnání náplně kurzů s nabídkou trhu.

[17:16] Plány do budoucna.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Lucie Bukovské - vedoucí psycholožky Linky bezpečí

Aktuální

Lucie Bukovská v HR tv: Obsah otevřených kurzů Linky bezpečí si dotvářejí sami účastníci