Firma je jeden celek, proto by měla podporovat zároveň odborné i osobnostní vzdělávání

Luděk Kučera má profesně velmi zajímavou roli. Na jedné straně působí jako Operations Manager ve výrobní společnosti a na té druhé jako zakladatel vzdělávací společnosti Quality Point a jednatel technické společnosti Montekord Machines.

Jak vnímá oblast vzdělávání a jeho podporu ze svého úhlu pohledu? Zhlédněte společný rozhovor.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:16] Kariérní okénko Luďka Kučery.

[01:26] Oborové zaměření.

[02:06] Prolínání rozvoje měkkých a tvrdých dovedností ve vzdělávání.

[03:47] Komunikace - základ úspěchu.

[04:54] Kontinuální rozšiřování znalostí zaměstnanců.

[05:35] Přidaná hodnota služeb Quality Point pro účastníky kurzů.

[06:50] Odlišnost Quality Point od konkurence.

[07:39] Kvalita lektorů versus kvalita výuky.

[08:30] Vlastní vzdělávací prostory Quality Point.

[09:37] Nabídka programů Quality Point.

[10:34] Oborová zaměřenost na výrobní a obchodní firmy.

[11:11] Zapojení leanu do procesů napříč firmou a podpora vrcholového vedení.

[12:58] Luděk Kučera: manažer vs. zakladatel vzdělávací společnosti vs. jednatel technologické firmy. Průmysl 4.0.

[14:59] Vize Quality Point pro následující 2-3 roky.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Firma je jeden celek, proto by měla podporovat zároveň odborné i osobnostní vzdělávání

Aktuální

Profil Luďka Kučery - zakladatele vzdělávací společnosti Quality Point