Martina Václavíková v HR tv: Firmy mohou předcházet dluhové krizi zaměstnanců

Martina Václavíková se od roku 2011 věnuje projektům finančního vzdělávání. Cílem těchto aktivit je především zlepšení finanční gramotnosti české populace. Sama totiž zakusila byznys s dluhy a nechce tomuto problému pouze přihlížet. Naopak je v jejím zájmu učit zájemce lépe hospodařit s penězi, aby se v budoucnu měli lépe.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:10] Úroveň finanční gramotnosti v Čechách.

[04:02] Vhodná doba, kdy začít posilovat finanční gramotnost u dětí.

[06:25] Programy na podporu finanční gramotnosti na školách.

[09:30] Sociální skupiny ve společnosti a finanční gramotnost.

[11:35] Zaměstnanec s dluhy = peklo i pro zaměstnavatele.

[15:05] Úroveň finanční gramotnosti v Čechách.

[19:45] Měření dopadů a efektivity finančního vzdělávání.

[22:27] Průměrná délka firemních vzdělávacích projektů ABC finančního vzdělávání.

[25:13]  Výhled projektu ABC finančního vzdělávání na další 2-3 roky. 

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Martiny Václavíkové - manažerky projektu ABC finančního vzdělávání

Aktuální

Martina Václavíková v HR tv: Firmy mohou předcházet dluhové krizi zaměstnanců