Profil Jana Tlučhoře - vedoucího katedry marketingu, obchodu a služeb FEK ZČU

Jan Tlučhoř je vedoucím katedry marketingu, obchodu a služeb a Centra celoživotního vzdělávání na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni.

Fakulta nabízí všechny úrovně programu terciárního vzdělávání v oblasti podnikové ekonomiky a managementu, managementu obchodních činností, projektového managementu, informačního managementu a také regionální geografie.

Silnou stránkou fakulty je spolupráce s podnikovou sférou a se zahraničními partnerskými univerzitami. S firmami se pracuje jak na vzdělávacím procesu, tak i v oblasti výzkumných aktivit. Fakulta působí v Chebu a v Plzni. 

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Jana Tlučhoře - vedoucího katedry marketingu, obchodu a služeb FEK ZČU

Aktuální

Profil Jana Tlučhoře - vedoucího Centra celoživotního vzdělávání FEK ZČU

Aktuální

Jan Tlučhoř v HR tv: Flexibilní možnosti studia Západočeské univerzity v Plzni