Profil Vladimíra Černého - lektora vzdělávací společnosti 1. VOX a.s.

Absolvent Právnické fakulty, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký praktik s lidským přístupem k právní problematice. Více jak 15 let vykonává přednáškovou a konzultační činnost se zaměřením na oblasti personálněprávní, vztahy mezi zaměstnavateli a odbory a občanské právo. Podílí se na školících programech pro firmy, státní a veřejnou správu a aktivně se účastní ve vyjednávacích týmech zaměstnavatelů.

Úplný profil naleznete v Katalogu profesionálů.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Vladimíra Černého - lektora vzdělávací společnosti 1. VOX a.s.

Aktuální

Vladimír Černý v HRtv: Pozornost získávám na vtipných příkladech ze života