Vladimír Černý v HRtv: Pozornost získávám na vtipných příkladech ze života

Mgr. Vladimír Černý je lektor a poradce v oblasti pracovně právních vztahů. Vystudoval Právnickou fakultu v Brně a od počátku 90. let pracoval v advokacii. Více jak 15 let vykonává přednáškovou a konzultační činnost se zaměřením na oblasti personálněprávní, vztahy mezi zaměstnavateli a odbory a občanské právo. Podílí se na školících programech pro firmy, státní a veřejnou správu a aktivně se účastní ve vyjednávacích týmech zaměstnavatelů.

Úplný profil naleznete v Katalogu profesionálů.

Tip pro diváky HRtv - nemáte čas sledovat celé video?
Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:37] Specifikace zkušenosti s lektorováním.

[04:57] Udržení pozornosti studentů v průběhu lekcí.

[09:43] Novelizace občanského zákoníku a vliv na pracovněprávní vztahy.

[17:25] Osobní rozvoj.

[20:15] Způsob sebeprezentace.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Vladimíra Černého - lektora vzdělávací společnosti 1. VOX a.s.

Aktuální

Vladimír Černý v HRtv: Pozornost získávám na vtipných příkladech ze života