Monika Kavanová v HRtv: Možnost výběru kvalitních zaměstnanců ovlivní i značka zaměstnavatele

Monika Kavanová je majitelkou společnosti OslovMe. V letech 2000-2007 pracovala pro softwarovou společnost Oracle jako ředitelka vzdělávání pro Českou republiku a následně i skupinu zemí v regionu střední a východní Evropy. Poté strávila 2 roky v mnichovském ústředí Microsoftu na pozici Education Sales and Marketing Lead pro celou středí a východní Evropu. Od konce roku 2009 se věnovala poradenství v oblasti obchodu, marketingu a vzdělávání ve vlastní společnosti Sales 2 Win a nyní vede projekt Let Me Shine. Svoji činnost spojila Monika Kavanová také s neziskovými organizacemi jako členka představenstva České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů nebo Nadace Auxilia.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HRtv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:45] Dlouhodobá zkušenost z velkých korporací.

[02:37] Klíč k tomu, aby si mohla firma vybírat kvalitní zaměstnance.

[04:46] Nejúčinnější komunikační nástroj k budování značky zaměstnavatele.

[06:10] Představení projektu Let Me Shine.

[08:48] Klíčové dovednosti, na které se klade důraz u vybraných talentovaných lidí.

[10:55] Užitečné znalosti a dovednosti pro budoucí povolání.

[16:23] Hlavní potřeba firem v současné době.

[17:58] Inovační potenciál.

[21:50] Cíl na nejbližších 5 let.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Moniky Kavanové - trenérky a konzultantky projektu Let Me Shine

Aktuální

Monika Kavanová v HRtv: Možnost výběru kvalitních zaměstnanců ovlivní i značka zaměstnavatele