Jitka Ševčíková v HR tv: Jak měnit naučené vzorce chování zaměstnanců ve firmách

Přehrát zvukový záznam videa

Jitka Ševčíková patří mezi vyhledávané lektory, mentory a kouče. Devět let pracovala ve špičkové IT společnosti v oblasti marketingu a PR a současně působila v občanském sdružení Dlouhá cesta, které se zabývá pomocí rodinám po smrti dítěte.

V současnosti jako lektorka školí dovednosti v oblasti PR, marketingu, CSR, time managementu, emočního leadershipu a práci v hladině alfa. Zaměřuje se speciálně na témata redukce stresu a prevence syndromu vyhoření, techniky zdravého spánku a psychohygiena.

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:15] Osobní příběh Jitky Ševčíkové: Od byznysu k psychologii.

[00:54] Češi a zvládání stresu.

[04:37] Autenticita lídra a manažera.

[06:17] Manipulace a emoční vzorce vštěpované od dětství.

[09:47] Patologické chování na pracovišti a kultivace pozitivní emoční inteligence ve firmě.

[12:49] Příklad vzorců chování v manažerském přístupu.

[16:50] Typické potřeby klientů, s nimiž Jitku Ševčíkovou oslovují.

[18:37] Sebemanipulace a jak s ní pracovat. 

[20:05] Trénink, jak překonávat obavy.

[23:14] Přidaná hodnota služeb Jitky Ševčíkové.

[25:05] Typický klient.

[28:46] Jak identifikovat reálné změny v chování.

[29:15] Neformální příležitosti k utužení vztahů.

[31:31] Vnímání stresu versus objektivní příčiny stresu.

[36:34] Silné stránky Jitky Ševčíkové.

[38:50] Osobní cíle.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Jitky Ševčíkové - lektorky emoční inteligence a redukce stresu ve společnosti Brillant Brain

Aktuální

Jitka Ševčíková v HR tv: Jak měnit naučené vzorce chování zaměstnanců ve firmách