JUDr. Nataša Randlová o Randls Training: Profesionální vzdělávání v oblasti pracovního práva - 2. část

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. je přední odbornicí na pracovní právo v České republice. Po založení advokátní kanceláře Randl Partners v roce 2009 iniciovala vznik společnosti Randls Training (viz video s představením vzdělávacích prostor), kde dnes působí jako lektorka.

Ve druhé části rozhovoru jsme diskutovali témata jako vliv evropské legislativy nebo postavení zaměstnavatele a zaměstnance v ČR. 

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:09] Aktuální dění v oblasti pracovního práva, klíčová témata.

[02:48] Vliv evropské legislativy na pracovní právo.

[04:59] Postavení zaměstnavatele a zaměstnance v ČR.

[08:19] Budoucnost a směřování společnosti Randls Training.

[12:13] Prezenční semináře a zakázkové firemní vzdělávání.

[14:20] Co by osobně Nataša Randlová vylepšila v rámci Randls Training?

[15:33] Vliv médií a popularizace daného tématu. 

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

JUDr. Nataša Randlová o Randls Training: Profesionální vzdělávání v oblasti pracovního práva - 1. část

Aktuální

JUDr. Nataša Randlová o Randls Training: Profesionální vzdělávání v oblasti pracovního práva - 2. část