Zdeněk Mahler v HRtv: Jsou i situace, kdy se klienty snažím od vzdělávání odradit

Přehrát zvukový záznam videa

Svoji kariéru odstartoval po studiu na Univerzitě zemědělské v Praze  jako zootechnik a odborný asistent na vysoké škole. Brzy však převládl zájem o business, Ing. Zdeněk Mahler se stal obchodním reprezentantem zahraniční společnosti a později i jejím ředitelem. Krátce poté začíná s trenérskou a školicí činností a zakládá vlastní vzdělávací a poradenskou firmu.

Úplný profil naleznete v Katalogu profesionálů.

Tip pro diváky HRtv - nemáte čas sledovat celé video?
Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:49] Jak se stal Zdeněk Mahler profesionálem v oblasti vzdělávání, koučingu a konzultační činnosti? Proč právě orientace na „Soft Skills“ - manažerské, komunikační, prezentační a podobné dovednosti?

[12:46] Setkání s novým klientem, proč se vůbec zákazník pro vzdělávání rozhodl a má opravdu zájem a chuť na sobě pracovat? Mnoho lidí se domnívá, že pro vlastní rozvoj nemusí sami udělat téměř nic, myslí si, že se o vše postará školitel. Jak si s tím poradit?

[20:40] Znalosti v oblasti profesního vzdělávání jsou čerpány především z dlouholetých vlastních zkušeností a ze zahraničí, příklady z praxe.

[31:50] Vývoj v oblasti profesního vzdělávání, moderní trendy a vyšší nároky zákazníka na kvalitu školitele.

[39:43] Cíle a vize, pragmatické zaměření a pevná vůle k plnění snů jako základní stavební kameny úspěchu.

[45:02] Motivace být sám sebou, nezávislost a vůle žít a pracovat v souladu s vlastními hodnotami.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Zdeněk Mahler v HRtv: Jsou i situace, kdy se klienty snažím od vzdělávání odradit

Aktuální

Profil Zdeňka Mahlera - majitele vzdělávací společnosti Educatio Mahler

Aktuální

Zdeněk Mahler v Management TV: Vzdělávání středního managementu a jeho vliv na rozvoj firmy