JUDr. Nataša Randlová o Randls Training: Profesionální vzdělávání v oblasti pracovního práva - 1. část

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. je přední odbornicí na pracovní právo v České republice. Po založení advokátní kanceláře Randl Partners v roce 2009 iniciovala vznik společnosti Randls Training (viz video s představením vzdělávacích prostor), kde dnes působí jako lektorka.

Ve společném rozhovoru hovoří o přípravě kurzů v oblasti pracovního práva i často a dlouhodobě opakovaných tématech nebo také o tom, jak se dá skloubit práce s osobním životem.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:26] Pracovní právo v životě Nataši Randlové.

[01:33] Potřeby klientů, populární semináře.

[03:23] Dlouhodobě opakovaná témata v pracovním právu.

[05:00] Přínosy tréninkového střediska Randls Training.   

[06:55] Rozdíl mezi firemními a otevřenými semináři.

[08:53] Příprava seminářů a vnitřní motivace.

[11:48] Lektoři společnosti Randls Training a oblasti doplňkových kurzů.

[14:45] Jak se člověk stane expertem na pracovní právo?

[16:21] Skloubení práce s osobním životem – nalezení rovnováhy.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

JUDr. Nataša Randlová o Randls Training: Profesionální vzdělávání v oblasti pracovního práva - 1. část

Aktuální

JUDr. Nataša Randlová o Randls Training: Profesionální vzdělávání v oblasti pracovního práva - 2. část