Roman Bašta v HR tv: Biologický věk manažerů ovlivňuje hospodaření celé firmy

Roman Bašta je majitelem společnosti DIKÉ - management zdrojů, která působí na vzdělávacím trhu od roku 1994. Ve videu představuje program Reverse Aging, který napomáhá firmám řešit jejich neustálý boj s nedostatkem zaměstnanců v některých odvětvích. 

Přehrát zvukový záznam videa

Reverse Aging pracuje se souborem metod, jejichž dopady jsou dobře měřitelné a zaměřují se na obnovení buněčné aktivity. Program cílí zejména na obnovení fyzických i psychických sil po 50. roce kalendářního věku a proklamuje že, dokáže snížit biologický věk člověka až o 15 let. Díky tomu se člověk stává opětovně produktivnější a zaměstnavatelé tak mohou maximálně získat z jeho cenných zkušeností a schopností.

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:20] Vývoj pracovního trhu v oblasti výroby a logistiky.

[02:51] Fluktuace a důvody odchodu pracovníků z výroby.

[05:38] Věk zaměstnanců a vliv na pracovní výkon.

[07:20] Představení projektu Reverse Aging.

[14:11] Ukázka úvodní diagnostiky buněčné aktivity a biologického věku člověka.

[19:32] Výsledky měření a jejich analýza.

[26:51] Biologický věk vs. kalendářní věk.

[28:34] Metody práce na zlepšení produktivity, fyzického i mentálního stavu.

[34:59] Možnost vyzkoušet si vlastní diagnostiku. 

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.