Vratislav Kalenda v HRtv: Vývoj vzdělávacích institucí na českém trhu

Přehrát zvukový záznam videa

Vratislav Kalenda využívá už 20 let své odborné znalosti a zkušenosti z oblasti psychologie, neurověd a celostní medicíny k tomu, aby společnost Image Lab pomáhala manažerům vytvářet motivující pracovní atmosféru ve firmách. Vede manažery firem k získání schopností rozpoznávat a rozvíjet talent a dovednosti svých lidí. Tvoří scénáře modelových situací a případových studií, a tím spoluvytváří jádro originálního know-how společnosti Image Lab.

Tip pro diváky - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:48] Představení studie Image Lab a její závěry.

[04:00] Vývoj obratů firmy Image Lab po hospodářské krizi.

[05:41] Rozvoj trhu vzdělávání z pohledu zákazníka.

[06:59] Oblasti, které fungují bez pohledu na velikost rozpočtů a vývoj ekonomiky.

[09:24] První krok k tomu, aby se lidé těšili do práce.

[11:58] Řešení Image Labu v oblasti průzkumu zaměstnanecké spokojenosti.

[18:47] Vlastní role při změně procesu ve firmách.

[20:43] Komunikace na pracovišti.

[23:08] Systém hodnocení výkonnosti, postojů a manažerských dovedností.

[25:35] Podpora HR pro strategický rozvoj firmy.

[28:14] Rozdíly mezi zpracováním projektu interním týmem a externí společností.

[29:48] Příprava na první workshop s klientem.

[32:00] Posun trhu v následujících 5 letech z pohledu zákazníka i firmy.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Vratislav Kalenda v Management TV: Ta nejlepší řešení vznikají společně

Aktuální

Vratislav Kalenda v HRtv: Vývoj vzdělávacích institucí na českém trhu