Výuka angličtiny po telefonu - principy a důvody rychlejšího pokroku

Jiří Šustáček je ředitelem a zakladatelem společnosti EDOO, která se zabývá unikátní metodou výuky cizích jazyků po telefonu. Má za sebou dlouholeté zkušenosti s výukou jazyků ve východních Čechách. Projekt EDOO vyvíjeli manželé Šustáčkovi dva roky, během kterých zjistili, že k tomu, aby došlo k výraznému pokroku v jazyce, skutečně stačí 5 minut výuky po telefonu denně.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:19] Vznik projektu výuky cizích jazyků po telefonu.

[05:07] Úpěšnosti nepřímé výuky cizích jazyků ve srovnání s přímou výukou.

[10:05] Srovnání výuky po telefonu se znalostmi získanými během zahraničního jazykového pobytu.

[11:27] 5-7 minut denně stačí.

[13:14] Vyhrazení času pro výuku.

[15:09] Studenti a lektoři EDOO.

[16:19] Zlepšení pouze v mluveném projevu?

[22:53] Vyzkoušejte si EDOO nanečisto.

[23:47] Možnosti rozšíření nabídky cizích jazyků a další plány.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Zbavíme vás strachu z mluvené angličtiny

Aktuální

Výuka angličtiny po telefonu - principy a důvody rychlejšího pokroku