V improvizačních a komunikačních dovednostech lidi neměníme. Pracujeme s tím, co už umí

Vít Špaňhel je lektorem společnosti Image Lab. Jeho doménou v profesním vzdělávání jsou především tréninky komunikace, práce se stresem a time management.

Ve společném diskuzi se zaměřil na téma aplikované improvizace a její využití v pracovním prostředí i osobním životě, například při řešení vzájemných sporů a vyjednávání.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky Management tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:27] Trénink improvizace a aplikace v praxi.

[02:25] Improvizace v pracovním prostředí.

[06:07] Spojení divadla a komunikace. 

[09:19] Osobní zkušenost Víta Špaňhela s improvizací na pracovišti.

[10:42] Hlavní přidaná hodnota komunikačních kurzů Image Lab.

[13:03] Co si představit pod pojmem agilita.

[15:24] „Nepřítel" v interní organizaci/oddělení. 

[16:55] Řešení interních rozbrojů.

[19:29] Vlastní studium komunikace Víta Špaňhela a osobní využití v praxi.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

V improvizačních a komunikačních dovednostech lidi neměníme. Pracujeme s tím, co už umí

Aktuální

Vít Špaňhel - lektor společnosti Image Lab