Trendy a vývoj technologií v oblasti profesního rozvoje na nejbližší období pohledem RNDr. Kirila Ribarova, ředitele útvaru rozvoj lidských zdrojů, ČEZ, a.s. - 2. část

Přehrát zvukový záznam videa

Kiril Rybarov v rozhovoru s Michalem Kankrlíkem na téma: Potřeby společnosti ČEZ v oblasti rozvoje a požadavky na dodavatele. Změny na trhu vzdělávacích potřeb a hlavní trendy. Elektronické vzdělávání a e-learning. Klasický teambuilding vs. jak získat energii z týmu. Jazykové vzdělávání. Katalogové kurzy a moderní formy vzdělávání. Vzdělávání odborníků a manažerů, orientace na hodnoty a konkrétní potřeby v čase. Motivace zaměstnanců ke vzdělávání a samostudiu.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální
Aktuální