Jan Doskočil v HR tv: Jak může HR stmelit zaměstnance a manažery?

Jan Doskočil působí jako ředitel lidských zdrojů ve společnosti NET4GAS, s.r.o. od roku 2007. Oblasti HR se věnuje více než 20 let a v předchozích letech působil ve výrobních společnostech Valeo Climate Control a Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA). Je vystudovaným geofyzikem. 

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HR t- nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:30] Prospěšnost existence lidských zdrojů ve firmě.

[01:59] Důležitost personálního útvaru.

[03:23] HR jako pojítko mezi zaměstnanci a manažery.

[04:29] Cesta od geofyziky k oblasti řízení lidských zdrojů.

[06:40] Názor na změny chování firem vůči zaměstnancům dle aktuální situace na trhu.

[08:02] Jak lze zaujmout potencionálního kandidáta na pohovoru.

[09:29] Důležitost začlenění zaměstnanců do rozhodování o firmě - Employee Engagement.

[10:42] NET4GAS a firemní kultura v oblasti komunikace.

[12:08] Způsob přípravy zaměstnanců a manažerů na velké změny na trhu.

[15:06] Rozdíl mezi výrobní firmou a průmyslem energetiky z pohledu HR.

[16:56] Klíčové aspekty výběru poradenské firmy.

[18:24] Možnosti stmelení manažerů a běžného personálu.

[21:11] Přínos HR pro větší spokojenost a výkonnost zaměstnanců. 

[22:52] Cíle v horizontu následujících 5 až 10 let.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.