Vladimír Pozdníček v HRtv: Jak získat kvalitní uchazeče do oborů, kde jich je nedostatek?

Vladimír Pozdníček se věnuje již více než 20 let oblasti moderního personálního řízení. Jako spolumajitel personálně-poradenské a vzdělávací společnosti PROFI-MEN se věnuje přípravě vzdělávacích programů pro personalisty, HR specialisty a HR manažery. Je také hlavním lektorem Akademie moderního personálního řízení a za dobu svého působení v roli HR poradce má za sebou velkou řadu personálně organizačních auditů, systémů hodnocení a motivace zaměstnanců.

Tip pro diváky HRtv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:20] Představení a prvotní myšlenka společnosti PROFI-MEN.

[02:07] Situace na trhu východních Čech a její vývoj.

[04:06] Nábor kvalifikovaných lidí přes vlastní specialisty ve společnostech.

[07:03] Tendence firem v oblasti rozvoje lidí.

[10:12] Akademie moderního personálního řízení.

[13:54] Princip moderního personální řízení.

[15:44] Jedinečnost firmy PROFI-MEN.

[17:42] Plán na následující rok.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Vladimíra Pozdníčka - poradce, lektora a spolumajitele společnosti PROFI-MEN

Aktuální

Vladimír Pozdníček v HRtv: Jak získat kvalitní uchazeče do oborů, kde jich je nedostatek?