Martina Václavíková v HR tv: Finanční gramotnost jako prevence před budoucími problémy

Martina Václavíková je se věnuje projektům finančního vzdělávání od roku 2011. Cílem těchto aktivit je především zlepšení finanční gramotnosti české populace. Sama si totiž prošla byznysem s dluhy a nechce tomuto problému pouze přihlížet. Naopak je v jejím zájmu učit zájemce lépe hospodařit s penězi, aby se v budoucnu měli lépe.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:16] Vysvětlení samotného pojmu finanční gramotnost.

[01:20] Důležitost finanční gramotnosti v dnešním světě.

[03:10] Ideální profil žáka základní nebo střední školy, který opustí instituci.

[04:10] Finanční gramotnost v kontextu vzdělávání skrze rodinu a další institucí.

[06:18] Mentální vybavenost dospělých a předcházení zbytečným problémům.

[08:19] Průběh první lekce se studentem.

[10:21] Malý příjem jako argument proti spoření.

[12:25] Nedostatky v úsporách nebo nákladech průměrné rodiny.

[13:28] Regulace a tlak marketingových a prodejních akcí.

[16:06] Změna psychologického postoje spotřebitele.

[17:41] Měřitelnost úspěšnosti projektů.

[20:37] Působení na školy, ministerstva, zaměstnavatele a veřejnost.

[21:53] Naplnění očekávání projektu ABC finanční vzdělávání.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Martiny Václavíkové - manažerky projektu ABC finančního vzdělávání

Aktuální

Martina Václavíková v HR tv: Finanční gramotnost jako prevence před budoucími problémy