Rekvalifikujte se na programátora či správce sítí s Centrem celoživotního vzdělávání při VŠB – TU Ostrava

Petr Červenka je zakladatelem a vedoucím Centra celoživotního vzdělávání při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.

Centrum poskytuje rekvalifikační kurzy IT ve spolupráci s úřady práce od roku 1991, od roku 1993 také pro širokou veřejnost. Kurzy jsou otevírány pravidelně 6x do roka a rekvalifikaci můžete získat v rámci kurzů: Programátor www aplikací, Objektově orientované programování, Správa Windows Server nebo Správa Linux server.

Součástí výuky jsou propracované školicí materiály včetně výukových videí a prezenční část v učebně je již výhradně věnována vlastnímu nácviku nových znalostí. 

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Rekvalifikujte se na programátora či správce sítí s Centrem celoživotního vzdělávání při VŠB – TU Ostrava

Aktuální

I z horníka dokážeme udělat programátora nebo správce sítí za půl roku