Petr Moravec v HR tv: Pro změny ve firmě musíte umět zaměstnance nadchnout

Přehrát zvukový záznam videa

Petr Moravec působí jako změnový trenér a konzultant ve společnosti DEVELOR Czech. Vystudoval psychologii a jako atestovaný psycholog se této práci také krátký čas věnoval. Po studiích působil ve společnosti Coca Cola jako Management Trainer, později založil vlastní konzultační společnost Mindweb Consulting.

V roce 2007 nastoupil do DEVELOR Czech jako Head Trainer & Consultant a stal se partnerem společnosti. Dnes pomáhá klientům dělat správně změny a pomocí vhodné a včasné komunikace předcházet neočekávaným problémům.

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:21] Profesní historie Petra Moravce.

[03:23] Přínos zkušeností získaných v průběhu kariérního rozvoje pro stávající klienty.

[05:22] Co všechno obnáší změna pro společnost.

[10:42] Klíčové faktory ovlivňující snahu a ochotu lidí provádět změny.

[14:33] Trend přechodu od Customer Relationship Management (CRM) ke Customer Experience Management (CXM).

[17:47] Jak skrze změnu chování dosáhnout reálných obchodní výsledků - Business Impact through Behavioural Change.

[21:50] Vize společnosti v horizontu 5 let.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Petra Moravce - partnera, trenéra a konzultanta ve společnosti DEVELOR Czech

Aktuální

Petr Moravec v HR tv: Pro změny ve firmě musíte umět zaměstnance nadchnout