Udržet si zaměstnance vyžaduje stejný přístup jako péče o zákazníky

Lada Haisová je ředitelkou a majitelkou společnosti Positive, která je tradiční vzdělávací a poradenskou společností, která na českém trhu působí už více než 20 let. 

V rozhovoru hovoří o aktuálních potřebách ve vzdělávání, adaptačním procesu i chybách, které často společnosti dělají při práci se stávajícími zaměstnanci - svými interními zákazníky.

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:27] Nejnovější trendy v oblasti vzdělávání. Generační rozdíly mezi zaměstnanci. 

[05:30] Přidaná hodnota Positive při nastavování adaptačního procesu.

[07:00] Představení Konference ZÁKAZNÍK 2030.

[09:34] Největší chyby zaměstnavatelů vůči interním zákazníkům - zaměstnancům.

[10:48] Mezigenerační soužití a firemní kultura. 

[13:38] Volba vhodného přístupu firmy vůči potřebám lidí.

[16:48] Vzdělávací programy pro manažery dříve a dnes.

[19:29] Aktuální poptávka ve vzdělávání. 

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Lada Haisová v HR tv: Trendy ve vzdělávání nižšího managementu, manažerské dovednosti pro mistry a parťáky

Aktuální

Udržet si zaměstnance vyžaduje stejný přístup jako péče o zákazníky