Helena Kolmanová v HR tv: Největším problémem přístupu k finančnímu vzdělávání je lehkovážnost lidí

Přehrát zvukový záznam videa

Helena Kolmanová je členkou správní rady obecně prospěšné společnosti ABC finančního vzdělávání. Má dlouholeté zkušenosti z finančního trhu, v oblasti ochrany spotřebitele a finančního vzdělávání. Díky poznatkům získaným z praxe vnímá větší potřebu šířit finanční gramotnost v ČR.

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:12] Představení ABC finančního vzdělávání a spolupráce s touto firmou.

[04:35] Největším problémem je lehkovážný přístup.

[06:48] Orientace běžného spotřebitele ve složitých smlouvách.

[10:55] Rizikové skupiny v české populaci, které se dostávají do finančních problémů.

[12:45] Zákonem povinné snižování rizika problémů se splácením dlouhodobých půjček.

[15:00] Doporučení lidem, kteří si berou hypotéku, kolik procent by měli být schopni zaplatit sami.

[19:49] Výše rezervy, kterou by si měl člověk držet.

[21:15] Míra zadlužení českých domácností v porovnání se západním světem.

[23:25] Proporce mezi růstem příjmů a mandatorních výdajů.

[25:04] Hrozby pro spotřebitele při oslovení finančním poradcem.

[27:35] Další problematické produkty, které mohou přivézt spotřebitele do nesnází.

[30:01] Investiční životní pojištění v porovnání s rizikovým pojištěním.

[33:08] Důležitost důchodového spoření.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Heleny Kolmanové - členky správní rady společnosti ABC finančního vzdělávání

Aktuální

Helena Kolmanová v HR tv: Největším problémem přístupu k finančnímu vzdělávání je lehkovážnost lidí