Profil Marka Borusíka - zakladatele a konzultanta společnosti INSIDE Sales s.r.o.