Tereza Mitošinková v HR tv: Seznamte se s programem Diversitas v České spořitelně

Přehrát zvukový záznam videa

Tereza Mitošinková je v České spořitelně zodpovědná za oblast Diversity&Inclusion a je garantkou komplexního programu na podporu rozvoje diverzity a rovných příležitostí Diversitas.

Samotný pojem diverzita vnímá jako problematiku mezilidských vztahů založenou především na vzájemném respektu. V rámci strategického řízení pak diverzita přináší společnostem ekonomické a konkurenční výhody a rovněž přispívá ke společensky zodpovědnému jednání firem.

V rozhovoru pro HR tv představila, jak program Diversitas v České spořitelně funguje a jaké jsou jeho přínosy pro firmu i zaměstnance.

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:24] Představení programu Diversitas.

[01:17] Šest pilířů programu.

[02:06] Podpora a rozvoj žen na manažerských pozicích.

[04:22] Komunikace s muži, aby se necítili diskriminovaní.

[05:08] Diverzita a zlepšení služeb banky vůči klientům.

[07:30] Oslovení účastníků programu Mezigenerační spolupráce.

[11:36] Různorodost zastoupení v Mezigenerační spolupráci.

[12:30] Projekt pro flexibilní využití pracovní doby.

[16:12] Nositelé myšlenky programu Diversitas v rámci České spořitelny.

[17:59] Vysvětlení pojmu Banka bez bariér.

[20:05] Projekt Pět statečných a péče o handicapované.

[21:30] Péče o rodiče na rodičovské dovolené.

[24:15] Role Terezy Mitošinkové v programu Diversitas.

[25:20] Největší překvapení při nástupu do velké tradiční banky.

[26:11] Podpora programu Diversitas nejvyšším managementem.

[27:49] Využití programu Diversitas při náboru a vlastního postavení v rámci skupiny ERSTE.

[29:28] Cíle nejbližší budoucnosti a posun programu.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.