Profil Radky Loja - lektorky společnosti 1. VOX

Radka Loja působí jako lektorka, koučka a věnuje se psychoterapeutické práci. Soustředí se především na oblasti zvládání stresu, jak více využívat mozek, trénink paměti či efektivní učení. Je spoluautorkou knihy Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost.

Její semináře jsou vždy postavené na řadě příkladů z praxe a cvičení, v rámci nichž si mohou posluchači své dovednosti přímo vyzkoušet.

V rámci koučinku vychází z poznatků moderní psychologie a dlouhodobých zkušeností s prací s lidmi z různých oborů. Využívá techniky vizualizace, imaginace a věnuje se oblasti práce s nočními sny. 

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Radky Loja - lektorky společnosti 1. VOX

Aktuální

Konsolidace podle českých předpisů - prakticky v programu Excel