Základ obchodu je od antického Řecka stejný, mění se tah na branku a tlak na výsledky

Petr Rozkošný je lektor obchodních a argumentačních dovedností ve společnosti ICT Pro. Má za sebou řadu let obchodní praxe, během níž se setkával s různými typy vyjednávání a argumentace s protistranou. Nyní své zkušenosti předává skrze kurzy dál obchodníkům, manažerům a vedoucím týmů. 

Ve společném rozhovoru diskutuje nejen o důležitosti těchto komunikačních dovedností, ale zmiňuje také techniky a metody, které mohou pomoci v rámci vyjednávání.

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:20] Vyjednávání a argumentace jako důležitá dovednost v dnešní době.

[00:49] Profesní příběh lektora Petra Rozkošného.

[01:38] Oblasti obchodu - koho považovat za klienta? 

[02:25] Proměna pravidel a technik obchodního vyjednávání v průběhu let.

[03:05] Účastníci kurzu argumentace a vyjednávání.

[03:34] Ukázkový příklad vyjednávání: „kámen, nůžky, papír".

[05:27] Improvizace během vyjednávání a argumentace.

[06:59] Jak se připravit na „období neúspěchu".

[08:00] Doporučení do praxe.

[09:10] Metoda „Dvě uši, jedna pusa".

[10:28] Proč navštívit kurz Petra Rozkošného?

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Základ obchodu je od antického Řecka stejný, mění se tah na branku a tlak na výsledky

Aktuální

Petr Rozkošný - lektor obchodních dovedností společnosti ICT Pro