Konsolidace podle českých předpisů - prakticky v programu Excel

Přehrát zvukový záznam videa

Radka Loja je lektorka ve společnosti 1. VOX, terapeutka a koučka. Vystudovala fakultu elektrotechnickou na ČVUT, poté několik let pracovala v několika nadnárodních auditorských společnostech.

Jako lektorka se věnuje oblasti sestavování konsolidované účetní závěrky a je také garantkou a zkušební komisařskou zkoušky z konsolidací při komoře auditorů.

Je spoluautorkou knihy Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech. V návaznosti na ni společně s kolegou Petrem Pecháčkem, odborníkem na problematiku Microsoft Excel, připravili kurz Konsolidace podle českých předpisů - prakticky v programu Excel.

Cílem kurzu je, aby absolventi sami dokázali sestavit konsolidační software. Důraz je kladen na to, aby se účastník kurzu seznámil s automatizací, provázaností a zjednodušením operací. 

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Radky Loja - lektorky společnosti 1. VOX

Aktuální

Konsolidace podle českých předpisů - prakticky v programu Excel