Helena Kent, UniCredit Bank: Vzhledem k dynamické práci a měnícímu se trhu musí kandidát především zapadat do naší firemní kultury

Helena Kent zastává pozici People & Culture Strategic Partner v UniCredit Bank Česká a Slovenská republika. V rámci rozhovoru s Tomášem Pospíchalem, projektovým ředitelem společnosti IVITERA, a.s., hovořili o mnoha tématech, včetně významných výhod, které přináší chatbot. Tento nástroj výrazně usnadňuje práci v oblasti HR a managementu a nese s sebou celou řadu dalších benefitů. Rozhovor byl natočen během konference HR Know How 2023 – HR a Byznys nové doby, kterou pořádá People Management Forum.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:09] Mohla byste nám představit UniCredit Bank z pohledu velikosti společnosti?

[00:56] Co máte v HR oddělení v kompetenci?

[01:14] Vaše dnešní prezentace se jmenovala „Digitální HR“. Co vlastně digitální HR znamená v podání UniCredit bank?

[01:37] Proč jste se rozhodli použít tuto technologii v náboru? Nábor je poměrně strategická disciplína a novinky zde mohou být tenký led.

[02:54] Jak chatbot funguje, co má na starosti?

[03:20] Jak jste chatbota vyvíjeli? Byla to interní aktivita, nebo externí? A kolik kolegů z IT jste potřebovali pro jeho vývoj a pro implementaci?

[04:06] Jak dlouho vývoj trval?

[04:28] Co dalšího jste řešili, jak dlouho trvalo testovací období?

[05:11] Takže pokud se budu hlásit na jakoukoliv pozici do UniCredit Bank, tak v první kole na mě čeká chatbot?

[05:18] Nemám jinou alternativu pohovoru, když nechci hovořit s chatbotem?

[05:31] Jakým jazyky vlastně chatbot komunikuje? Kolik jich umí?

[05:39] Co v rámci komunikace s chatbotem uživatele čeká? Má nějaké časové limity?

[06:33] Proč jste se rozhodli zařadit do prvního kola i psychodiagnostiku. Bylo to standardem i před zavedení chatbota?

[07:16] Jakou psychodiagnostiku používáte?

[07:30] Má chatbot z vašeho pohledu a z vašich zkušeností nějaké limity? Pro co je vhodný a kde už naopak musí nastoupit člověk?

[08:06] Dívali jste se i na analytiku, jak kandidáti používají chatbota, jestli používají mobil, jestli odpovídají v noci?

[08:32] Jak byl chatbot drahý? Jedná se vůbec o ekonomicky efektivní záležitost?

[08:50] Jaké vidíte jako HR profesionál přínosy chatbota? Po té době, co běží.

[09:37] A jak chatbot oceňují vaši kolegové na manažerských pozicích? Nemají výhrady?

[10:03] Ve vaší prezentaci jste zmiňovala digitální cestu UniCredit. Kdy začala a jaké měla pilíře?

[10:46] Velmi mě zaujal pojem CRM zaměstnanců, co to v rámci UniCredit znamená, co obsahuje, jak s tím pracujete?

[11:55] Využívá tato data pouze HR nebo i management?

[12:28] Je to interní, nebo externí řešení?

[12:47] Na čem nyní pracujete a jaké budou další kroky v digitalizaci nejen HR?

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.