Tomáš Kopecký, CEO FranklinCovey Czech and Slovak , vás zve na konferenci "Bez bolesti není růstu II - Víme, co nás čeká?", 18.4.2024

Téma druhého ročníku konference Bez bolesti není růstu je aktuální a důležité: Jak se připravit na budoucnost a budovat silnější a odolnější organizace. Organizátory konference jsou společnosti FranklinCovey ČR a SR a Leadership Synergy Community. Při práci se svými klienty se zabývají transformací myšlení a přístupu lidí i transformací firem a uvědomují si, že v době, kdy stojíme na prahu významných změn s celospolečenskými dopady, je třeba hovořit o výzvách před námi a o tom, jak se na ně připravovat.

Termín a místo konání:

Konference si klade za cíl přinést různé perspektivy k tomuto tématu – od filozofických úvah přes ekonomické pohledy až po praktické zkušenosti ředitelů firem a inspirovat lídry a vedoucí představitele organizací k proaktivnímu přístupu k těmto změnám.

Konferenci otevřou ekonom Tomáš Sedláček a filozof Václav Němec, klíčoví řečníci dne, a součástí první časti programu bude také vystoupení hlavní ekonomky Raiffeisenbank a členky NERV, Heleny Horské.

Na ně navážou zástupci podnikatelského sektoru – lídři, kteří budou hovořit o zkušenostech s implementací změn napříč jejich organizací: Miroslav Bulín, Regional Vice President La Lorraine, Monika Fenyková, CEO iPodnik Cloud, Robert Zatloukal, CEO Promens a Jana Procházková, Head of People Care Team Applifting.

Společně budeme hledat odpovědi na tyto otázky:

  • Jaké výzvy jsou před námi?
  • Jaká je vize České republiky a jak jsme na ni připraveni?
  • Nakolik změny a transformace zvládají české firmy?

Na programu jsou dva workshopy k tématu transformace, dvě panelové diskuse a netradiční forma networkingu. Aktuální podobu programu a registraci naleznete na webu https://bezbolestinenirustu.cz.

Těšíme se na Vás 18. dubna 2024 v Praze v inspirativním prostoru Spojka events.