Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Výběr zaměstnanců: Pocit náboráře nestačí

Náboráři se snaží předvídat, jaké výkonnosti mohou uchazeči o práci dosáhnout v nabízené pracovní…

Jak moc mají firmy platit svým nejlepším lidem?

Většina z nás se shodne na tom, že v každém oboru jsou lidé, kteří svým talentem a schopnostmi…

Jak důležitý je vlastně talent?

Když odhlédneme od štěstí, záleží úspěch každého z nás především na talentu a úsilí. Talentovaní a…

Rozvíjet pouze silné stránky je chyba

V posledních deseti letech byl v HR patrný trend rozvoje silných stránek jednotlivců a opomíjejí…

Moderní trendy v měření talentů: Psychologie a internet

Při vyhodnocování talentů pro účely náboru nebo rozvoje zaměstnanců si musíte odpovědět na dvě…

Příliš velká očekávání od velkých dat?

Za posledních sto let se svět práce hodně změnil. Lidem už nenabízíme práci, ale zkušenost podobnou…

Dr. Tomas Chamorro-Premuzic v HRtv: Jak pracovat s talenty zítřka?

Jak bude nová generace měnit svět a jak ji motivovat? Odpověď na tuto a mnoho dalších otázek…

5 největších chyb talent managementu

Stále dokola se setkávám s pěti špatnými způsoby řízení talentů, které ohrožují efektivní fungování…

Výpis 18 z celkem 8