Rozhovor s Gerhardem Knopem, FranklinCovey: Inovací nelze dosáhnout v direktivně řízené firmě s negativní atmosférou

Gerhard Knop, lektor a konzultant ve společnosti FranklinCovey, která pořádá konferenci „Bez bolesti není růstu“, zdůrazňuje v rozhovoru s Michalem Kankrlíkem, obchodním ředitelem IVITERA, klíčové výzvy, jimž čelí současné firmy v době rychlých změn. Podle něj je nezbytné, aby organizace věnovaly více pozornosti rozvoji svých lidí, aby byli schopni flexibilně reagovat na nové výzvy. Knop negativně hodnotí nedostatečné investice do těchto oblastí a zdůrazňuje, že budování důvěry a synergických vztahů mezi zaměstnanci je klíčové pro úspěšnou transformaci firemní kultury.

Přehrát zvukový záznam videa

V rozhovoru se dočtete:

 

Změna potřeb na trhu práce a ve firmách: Česká republika prochází změnou, kde je stále více zapotřebí nových přístupů a myšlení. Firmy se začínají více zaměřovat na inovace a změnu svých obchodních modelů, ale často na tyto změny není připraveno myšlení.

Nedostatečné investice do rozvoje lidí: G. Knop zdůrazňuje, že současné firmy často investují málo do rozvoje svých zaměstnanců. Nedostatek investic do spolupráce, synergického myšlení a flexibilního přístupu při přípravě na změny může bránit úspěchu.

Role FranklinCovey v transformaci firemní kultury: FranklinCovey se zaměřuje na dlouhodobé změny chování a myšlení v organizacích. Jejich filozofie podporuje vytváření kultury důvěry a synergie, což vede k významným zlepšením ve výsledcích firem.

Inovace a firemní kultura: Úspěch firem v dlouhodobém horizontu klade důraz na inovaci, která není možná bez podpory firemní kultury s důrazem na zpětnou vazbu, spolupráci a důvěru. Firmy, které nedokážou adaptovat svou kulturu na nové podmínky, mohou čelit problémům s nábory nové generace zaměstnanců.

Role lektorů v budoucnu: Lektoři budou muset sledovat a přizpůsobovat se trendům, zejména vzrůstajícímu podílu online výuky. Důležitost celoživotního vzdělávání a schopnost ovlivnit a motivovat lidi k osobnímu rozvoji zůstává klíčová.

 

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.