Personalisté by neměli ležet jen v papírech

Milan Rataj je jedním ze zakladatelů společnosti Sloneek Europe s.r.o. a zároveň zastává funkci Customer Happiness Lead. Sloneek je cloudový nástroj, který zjednodušuje HR oddělením nadměrnou administrativu. Při rozhovoru s Michalem Kankrlíkem, spolumajitelem a obchodním ředitelem společnosti IVITERA, a.s., se hovořilo například o složitosti přechodu na online HR systém, o jeho výhodách nebo efektivnosti práce.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně. 

[00:40] Důvod založení společnosti Sloneek a její unikátní přidaná hodnota pro HR.

[02:34] Typický zákazník a jeho potřeby.

[04:11] Náročnost přechodu z excelu do systému Sloneek.

[05:14] Náklady na provozování systému.

[07:15] Co umí Sloneek nejlépe a kde naopak jsou jeho nedostatky?

[08:34] Posun do budoucnu, nová vylepšení systému.

[09:17] Technologické řešení systému Sloneek.

[10:16] Ideální zákazník.

[11:20] Shrnutí - charakteristika systému.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.