Ondřej Kaushik, Atlas Copco: Dobrý implementační partner je naprostý základ

Ondřej Kaushik pracuje na pozici Global HR Process Lead ve společnosti Atlas Copco. Ta se zabývá výrobou kompresorů, vakuové techniky a dalších průmyslových strojů. Firma působí v 80 zemích světa a do 170 dodává své produkty. Zaměstnává přibližně 55 tisíc zaměstnanců. Projektový ředitel IVITERA a.s. Tomáš Pospíchal se v rozhovoru s Ondřejem Kaushikem zaměřil nejen na samotnou implementaci SAP SuccessFactors, ale i na další digitalizaci a vzdělávání zaměstnanců. Rozhovor vznikl u příležitosti konání konference Success Day 2022, kterou pořádá společnost Success Solutions s.r.o.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:34] Představení společnosti Atlas Copco.

[01:08] Velikost společnosti v České republice.

[01:26] Jaká je vaše role ve struktuře společnosti?

[01:42] Jak velké téma je pro Atlas Copco digitalizace?

[02:15] Jak se k digitalizaci staví top management?

[03:24] Digitalizace HR – volba řešení.

[04:05] Požadavky na implementátora nového systému.

[04:50] Velikost HR týmu, který má systém na starost.

[05:55] Stěžejní oblasti implementace.

[07:26] Jak využíváte modul Learning?

[07:58] Která fáze implementace byla nejsložitější?

[08:39] Konkrétní kroky implementace.

[09:32] V čem jste se při implementaci ponaučili, co byste řešili jinak?

[10:30] Na co se mají firmy před implementací dobře připravit?

[11:51] Implementace dalších modulů SuccessFactors.

[12:58] Plány do budoucna v oblasti digitalizace celé společnosti.

 

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.