Měli bychom klást důraz na vzdělávání a rekvalifikaci starších ročníků, bez kterých se pracovní trh neobejde

Tomáš Ervín Dombrovský je analytik pracovního trhu společnosti LMC s.r.o., která provozuje pracovní portály Jobs.cz a Práce.cz. Při rozhovoru s Michalem Kankrlíkem, spolumajitelem a obchodním ředitelem společnosti IVITERA, a.s., se otevřela témata jako změny, které přinesla v oblasti náboru zaměstnanců pandemie a jaký vliv na firmy má setrvalé stárnutí české populace. Rozhovor vznikl v rámci konání konference HR Know How 2021 - HR v novém normálu, kterou organizuje společnost People Management Forum.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně. 

[00:20] Postcovidové změny, metodika zpracování dat.

[02:27] Překvapující trendy vyplývající z průzkumů LMC.

[09:47] Nárůst a změna struktury poptávky pracovní síly.

[13:19] Stárnutí populace a s tím související nutnost změny při výběru věkové kategorie kandidátů.

[17:18] Budoucí plány LMC.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.