Projekt bude stále potřebovat lidskou kreativitu. Člověka v tomto směru stroj nenahradí

Zdeněk Novotný je lektorem ve společnosti ICT Pro, kde se věnuje kurzům z oblasti projektového managementu a procesní optimalizace. Již 15 let se zabývá také poradenskou, konzultační a vzdělávací činností včetně projektů zaměřených na implementaci nástrojů personalistiky.  

V rozhovoru sdílí svůj pohled na moderní projektového řízení, jeho nástroje a výhled do budoucna.

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:19] Od učitelství k lektorování projektového managementu a štíhlé výroby.

[02:30] Projekty, kterým se Zdeněk Novotný věnuje.

[04:18] Agilní řízení a nároky, které jsou dnes kladeny na manažery.

[06:37] Chyba jako hodnota, palčivé otázky z praxe.

[09:40] Nástroje v projektovém řízení.

[11:18] Důležitost certifikace pro projektového manažera.  

[12:53] Náplň kurzu a přístup lektora.

[15:32] Kam směřuje projektové řízení?

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.