Jarmila Skopalová v HR tv: Učím lidi komunikovat sebevědomě a přesvědčivě

Jarmila Skopalová je moderátorkou, dramaturgyní a lektorkou kurzů komunikačních dovedností vzdělávací agentury 1. VOX.

Přehrát zvukový záznam videa

Absolvovala DAMU a následně působila jako moderátorka řady rozhlasových stanic a jako dramaturgyně mnoha pořadů České televize. 

V rámci kurzů čerpá ze své letité praxe při setkávání s hosty ve studiu, natáčení v exteriéru a řešení řady krizových situací, které práce s lidmi přináší.

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:15] Představení Jarmily Skopalové.

[02:10] Verbální a neverbální komunikace v praxi.

[03:27] Zapojení herectví do kurzů komunikace.

[05:51] Ukázka komunikačního souladu.

[08:45] Práce s účastníky kurzů.

[10:38] Techniky, jak se naučit jednat vědomě a přesvědčivě.

[14:08] Představení semináře Pracovní konstelace.

[18:17] Tykací past.

[19:55] Sebevědomí v komunikaci.

[23:27] Zájem o jednotlivá témata komunikačních dovedností.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Jarmily Skopalové - lektorky společnosti 1. VOX

Aktuální

Jarmila Skopalová v HR tv: Učím lidi komunikovat sebevědomě a přesvědčivě