HREA - Excellence Award® už zná nejlepší HR projekty roku 2014

Přehrát zvukový záznam videa

20. května hostil Slovanský dům v centru Prahy 18. ročník výroční konference profesní neziskové organizace People Management Forum s názvem HR know-how: Síla HR aneb Čtyři stupně k úspěchu! V závěru konference proběhlo vyhlášení již patnáctého ročníku ceny o nejlepší personální projekt HREA – Excellence Award® 2014.

První místo obsadila společnost Ostroj a.s., jejíž projekt Partnerská základní škola OSTROJe udělal na porotu dojem díky svým výsledkům.
Hledáte lék? OSTROJ nechce léčit, mezi předškoláky, školáky i studenty šíří nákazu náklonností k technice. Loni jsme 6 vybraných základních škol zapojili do projektu, zakoupili stavebnice LEGO MINDSTORMS Education EV3. A hurá do hraní/učení! Žáky to ohromně chytlo. Při exkurzích do OSTROJe pak žáci vidí, že v tom „hraní“ a tvoření, mohou pokračovat i v práci, pokud si vyberou správnou školu. A jestli se nám daří? Letos se na „Strojku“ přihlásil téměř trojnásobek žáků, než mohu vzít a na SŠT si budoucí učně mohou také vybírat.

Na druhém místě se umístila společnost společnost Finidr, s.r.o. s projektem Aplikační vzdělávání pro střední management.
Cílovou skupinou byl střední management, který dále ovlivnili dalších 65 kolegů. Výsledkem aplikačního vzdělávání je nový aktualizovaný Etický kodex včetně návrhu aplikace do života firmy. Zásadní bylo uchopení zadání hravou a zábavnou formou, dostat EK blíže k lidem, a proto se především vizualizovalo. Prioritou projektu byla dlouhodobá udržitelnost získaných znalostí a dovedností, což již nyní projekt prokazuje tak, že střední management pracuje dále systémově a samostatně na rozvojových setkáních, která generují další přidanou hodnotu firmě, např. projekt „Manažerský rok“, jehož přínos je odhadován na 30 mil. Kč.

Na třetím místě se umístila společnost O2 Czech Republic a.s. s projektem EasT – Experts as Trainers.
Experts as Trainers (EasT) je interní vzdělávací program určený pro všechny zaměstnance společnosti O2. Je postaven na principu zaměstnanci školí zaměstnance a cílem je nahradit část externích školení interními. Expertní trenéři jsou zaměstnanci - odborníci, kteří vstupují do programu dobrovolně a s chutí školit. V roce 2014 jsme zrealizovali 137 kurzů, prošlo jimi 1677 účastníků a průměrné hodnocení všech kurzů bylo 1,25 (škála 1-5). Podařilo se nám ušetřit náklady (3,3 mil.Kč) a zároveň rozšířit nabídku interních kurzů. Zaměstnancům jsme poskytli snadný přístup ke vzdělávání a otevřeli tak další prostor pro osobní rozvoj.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Rozdávaly se ceny za nejlepší projekty v personalistice

Aktuální

HREA - Excellence Award® už zná nejlepší HR projekty roku 2014

Aktuální

Přihlašte svůj HR projekt do dalšího ročníku HREA - Excellence Award®