Tomáš Petřík v HRtv: Na konci stojí vždy klient a jeho očekávání

Tomáš Petřík působí jako lektor společnosti 1. VOX a.s. Vystudoval VŠE v Praze a Institut oceňování majetku při stejné škole. Ve své praxi se zaměřuje především na tři oblasti  - BMC consulting, lektorování a publikační činnost. Má kvalitní zahraniční praxi a díky domácím zkušenostem z lokálních firem a podniků zná také problematiku českých ekonomických subjektů a jejich řízení. Se společnosti 1. VOX a.s. spolupracuje na komplexním cyklu seminářů s názvem: Efektivní řízení firmy/podniku, organizace a businessu - komplexní ekonomický, finanční, manažerský, business i investiční pohled. 

Tip pro diváky HRtv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:25] Vlastní zkušenosti z praxe v různých oborech a firmách.

[01:12] Zkušenosti mimo lektorskou činnost.

[04:22] Zaměření společností na trhu na očekávání a hodnotu pro koncového zákazníka.

[07:00] Zhodnocení přidaných hodnot vlastních kurzů.

[10:26] Představení vzdělávacího cyklu Efektivní řízení firmy/podniku.

[12:58] Komu je vzdělávací cyklus určen?

[16:57] Proč se vzdělávacího cyklu zúčastnit?

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Tomáše Petříka - lektora společnosti 1. VOX a.s.

Aktuální

Tomáš Petřík v HRtv: Na konci stojí vždy klient a jeho očekávání