Petr Brichcín, TCC: Generace musí najít společnou řeč

Petr Brichcín je jednatelem a zároveň konzultantem ve společnosti TCC s.r.o., specializující se na assessment a development centra, rozvoj a výběrová řízení pro dosahování lepších výsledků klientů. Petr Brichcín v rozhovoru podtrhl význam Lean managementu ve vzdělávacích procesech, který zároveň zlepšuje efektivitu týmů. Hovořil také o aktuálních HR trendech jako integrace mezigeneračních týmů a využití umělé inteligence, reflektující potřebu inovativního přístupu. Rozhovor vznikl v rámci konference HR Know How 2024 - Pět generací a AI v digitálním světě práce, kterou pořádá profesní organizace People Management Forum.

Přehrát zvukový záznam videa

Co se v rozhovoru dozvíte:

Představení společnosti TCC s.r.o.: TCC se specializuje na assessment a development centra, rozvoj a výběrová řízení s cílem pomáhat klientům dosahovat lepších výsledků prostřednictvím rozvoje lidí. Jsou aktivní jak na českém trhu, tak v evropském kontextu.

Využití principů Lean managementu: Petr Brichcín zdůraznil přínosy tvrdých principů jako je Lean management ve vzdělávacích procesech. Tyto principy pomáhají efektivněji řídit týmy a pracovní procesy, což má pozitivní dopad na výsledky jak v pracovním, tak osobním životě.

Aktuální trendy a výzvy v oblasti HR: P. Brichcín se zaměřil na aktuální výzvy, jako je integrace mezigeneračních týmů a využití umělé inteligence. Tyto trendy odrážejí rostoucí potřebu flexibilního přístupu a inovativního myšlení v HR.

Důraz na individuální přístup a měřitelné výsledky: TCC klade důraz na individuální přístup k vzdělávacím programům a měření jejich dlouhodobých dopadů na organizace. Používají metodiku FIDA (fakta, interpretace, doporučení, akce) k identifikaci rozvojových potřeb a zajištění relevantnosti jejich doporučení.

Osobní přínos a radost z práce: Petr Brichcín zdůraznil osobní uspokojení a radost z práce, která viditelně přispívá k růstu a rozvoji lidí. Těší ho momenty, kdy vidí konkrétní efekty své práce jak v profesním, tak osobním životě.

 

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.