Louise Evans on HR tv: Learn how to communicate effectively using the unique Five-Chairs method

Louise Evans v HR tv: Naučte se efektivně komunikovat pomocí unikátní metody Pěti židlí

Louise Evans is a British lecturer, coach and author of the original communication method Five Chairs. For over 30 years, she has been working in Florence, Italy, where she has also established her own company focused on training programs, cross-cultural coaching, and personal development courses for individuals and teams of workers. Her clients are mainly multinational companies such as Gucci, Enel, General Electrics, Honeywell and many others.

Louise Evans was also a keynote speaker at the World Laboratory of Leaders conference organized by the People Management Forum on 7th November 2017 at the Museum of Decorative Arts in Prague, the Czech Republic.

    Louise Evans v HR tv: Naučte se efektivně komunikovat pomocí unikátní metody Pěti židlí

    Louise Evans je britská lektorka, koučka a autorka originální komunikační metody Pěti židlí. Již 30 let působí v italské Florencii, kde také založila vlastní společnost zaměřující se na tvorbu manažerských vzdělávacích programů, cross-cultural koučink a kurzy osobního rozvoje pro jednotlivce i týmy firem. Jejími klienty jsou především nadnárodní společnosti jako například Gucci, Enel, General Electrics, Honeywell a řada dalších.

    Louise Evans byla zároveň klíčovým řečníkem konference Světová laboratoř lídrů pořádané organizací People Management Forum, která se uskutečnila 7. listopadu 2017 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. 

    Obsah byl připraven ve spolupráci

    Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz.