Catherine Sinclair in HRtv: Dynamics of workforce is changing. The result is work flexibilization

Catherine Sinclair v HRtv: Dynamika pracovní činnosti se mění. Důsledkem je flexibilizace práce

Catherine Sinclair, HR director of Plzeňský Prazdroj, was one of the participants in a panel discussion at the Conference Global HR laboratory or Top HR Trends in HR II organized by the NGO People Management Forum. Topic of the discussion touched real possibilities of work flexibilization. Find more about this issue and its application in practice of Plzeňský Prazdroj in our interview.

The interview is available here: http://www.hrtv.cz/setkani-s-profesionaly/catherine-sinclair-v-hrtv-dynamika-pracovni-cinnosti-se-meni-id-2621945

    Catherine Sinclair v HRtv: Dynamika pracovní činnosti se mění. Důsledkem je flexibilizace práce

    Catherine Sinclair, HR ředitelka společnosti Plzeňský Prazdroj, byla jedním z účastníků panelové diskuze na konferenci Světová HR laboratoř aneb Top trendy v personalistice II pořádané neziskovou organizací People Management Forum. Téma diskuze se dotýkalo reálných možností flexibilizace práce. Zjistěte více o této problematice a jejím využití v praxi Plzeňského Prazdroje v našem rozhovoru.

    Přáli byste si český překlad? Napište nám svůj komentář níže.