Radim Martynek v HRtv: S psanou etiketou mnohdy souvisí první dojem

Radim Martynek je profesionál v oblasti etikety v písemném styku a úpravy písemností podle normy. Jako lektor této oblasti působí ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s. a ve společnosti Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., jíž je zároveň jednatelem.

Tip pro diváky HRtv – nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[01:48] Pravidla související s etiketou písemné komunikace.

[05:33] Příklady největších prohřešků v korespondenci.

[06:18] Oslovení v psaném projevu.

[11:26] Průběh práce s klientem.

[16:59] Vývoj a usměrňování platných norem v korespondenci.

[20:58] Dokonalý dojem pro své obchodní partnery.

 

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Radima Martynka - lektora vzdělávací společnosti 1. VOX a.s.

Aktuální

Radim Martynek v HRtv: S psanou etiketou mnohdy souvisí první dojem