Profil Radima Martynka - lektora vzdělávací společnosti 1. VOX a.s.

Radim Martynek je profesionál v oblasti etikety v písemném styku a úpravy písemností podle normy. Jako lektor této oblasti působí ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s. a ve společnosti Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., jíž je zároveň jednatelem.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Radima Martynka - lektora vzdělávací společnosti 1. VOX a.s.

Aktuální

Radim Martynek v HRtv: S psanou etiketou mnohdy souvisí první dojem